Bhimsen Khadka

                                                                                      Bhimsen Khadka
                                                                                          Chairman


Prem Gurung
Vice-Chairman

Yadav Shrestha
Vice-Chairman

Kalpana Pandit
Vice-Chairman

Udaya Ghising
Vice-Chairman

Suresh Thapa
Vice-Chairman

Omkar Adhikari
General Secretary

Bharat Paudyal
Secretary

Saroj Thapa
Treasurer


Jagannath Sapkota
Vice-Treasurer
 

Subas Chaulagain
Member


Indu Subba
Member

Harimaya Gurung
Member

Laxman Shrestha
Member

Rabindra Shrestha
Member

Durga Dhakal
Member


Surendra Upreti
Member

Chet Regami
Member

Min Gurung
Member

Binus Sharma
Member

Himmat Sitaula
Member

Bikram Shrestha
Member